17

październik

2020

Czy w trakcie urlopu dziekańskiego mogę zaliczyć inne przedmioty lub warunki?


Student przebywający na urlopie może, za zgodą dziekana, przystąpić do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów – oznacza to, że w czasie urlopu można, po otrzymaniu odpowiedniej zgody, zaliczać np. warunki.