17

październik

2020

Komu przysługuje urlop dziekański?


Na Uczelni urlop dziekański przyznawany jest:
– studentce w ciąży na okres do dnia urodzenia dziecka,
– studentowi będącemu rodzicem na okres do 1 roku,
– w innych, uzasadnionych przypadkach – do dwóch semestrów, przy czym jeżeli koniec urlopu przypada w trakcie semestru, urlop może być przedłużony do końca tego semestru.