17

Październik

2020

Czy aby podejść do egzaminu trzeba mieć zaliczone pozostałe formy zajęć danego przedmiotu?

Nie, wszystkie formy zajęć zaliczane są niezależnie od siebie.