17

październik

2020

W jakim terminie ocena z zaliczenia/egzaminu powinna pojawić się w systemie eProto?

Oceny z zaliczeń/egzaminów powinny pojawić się w systemie w terminie 7 dni od przeprowadzenia danej formy i nie później niż 3 dni przed terminem poprawkowym.