17

październik

2020

Czy mogę odwołać się od decyzji negatywnej w sprawie przyznania stypendium?

Tak, w ciągu dwóch tygodni od otrzymania decyzji przysługuje możliwość złożenia odwołania do Odwoławczej Komisji Stypendialnej. Pismo to należy napisać samodzielnie, nie istnieją gotowe szablony ani formatki odwołań.