17

Październik

2020

Czy można pobierać stypendium po wznowieniu semestru (tzw. powtarzaniu roku) lub po rozpoczęciu innego kierunku?

W obu przypadkach pobieranie stypendium jest możliwe, jeśli całkowity okres studiowania nie przekroczył 6 lat. Student nie może pobierać stypendium, jeśli posiada tytuł magistra, magistra inżyniera lub równoważny, a także po ponownym podjęciu studiów pierwszego stopnia posiadając tytuł licencjata, inżyniera, równoważny lub wyższy.