17

Październik

2020

Czy mam szansę otrzymać stypendium, jeśli dochód na członka mojej rodziny minimalnie przekracza próg?

Niestety nie. Jest to sztywna granica, której uczelnia musi przestrzegać.