17

Październik

2020

Czy mogę jednocześnie otrzymać zapomogę oraz stypendium?

Tak, oba świadczenia są od siebie niezależne.