17

październik

2020

Co należy wskazać w pozycji “miesięczny dochód netto na członka rodziny” znajdująca się we wniosku o zapomogę?

W pozycji tej należy wskazać dochód z ostatniego miesiąca, nie uśredniony z zeszłego roku.