17

październik

2020

Co jeśli spóźnię się ze złożeniem wniosku o stypendium rektora?

Niestety nic nie można na to poradzić. Wniosek o stypendium będzie można złożyć dopiero w kolejnej turze.