17

Październik

2020

Co zrobić jeśli chcę studiować na więcej niż jednym kierunku?

Drugi kierunek studiów można rozpocząć razem z pierwszym bądź już w trakcie studiowania. W pierwszym przypadku, po przyjęciu na pierwszy kierunek, należy złożyć odwołanie od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej z prośbą o przyjęcie na drugi kierunek. W drugim należy przejść normalną procedurę razem z kolejnym rocznikiem i uiścić opłatę rekrutacyjną.