17

Październik

2020

W jaki sposób ubiegać się o wznowienie studiów?

Wypełniony wniosek (dostępny na stronie wydziału lub Zintegrowanego Centrum Obsługi) należy złożyć w dziekanacie co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem semestru (według harmonogramu roku akademickiego). W przypadku negatywnej decyzji dziekana studentowi przysługuje prawo złożenia odwołania skierowanego do prorektora ds. kształcenia za pośrednictwem dziekana. Jeśli decyzja jest pozytywna, to przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych semestru, w którym wznowione zostaną studia należy zgłosić się do dziekanatu celem ustalenia przynależności do grupy dziekańskiej.