17

październik

2020

Licencje studenckie na jakie programy otrzymuję studiując na Politechnice?


Studenci uprawnieni są między innymi do następujących licencji oraz oprogramowania

– pakiet Office 365 A1 oferujący narzędzia biurowe w wersji online i 1TB magazynu w chmurze OneDrive: https://www.microsoft.com/pl-pl/education/products/office,
– system Windows 10 dostępny w ramach Microsoft Azure Dev Tools for Teaching: https://instrukcje.put.poznan.pl/tworzenie-konta-w-portalu-microsoft-azure,
– produkty oferowane przez Autodesk: https://www.autodesk.com/education/edu-software,
– programy i usługi w pakiecie GitHub Student Developer Pack: https://education.github.com/pack.