17

październik

2020

W jaki sposób uzyskać duplikat legitymacji?

W przypadku utraty legitymacji studenckiej należy pobrać wzór podania o wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji ze strony wydziału lub Zintegrowanego Centrum Obsługi. Wypełniony wniosek wraz z dowodem wpłaty należy złożyć w dziekanacie. W przypadku zgubienia/kradzieży legitymacji dziekanat zobowiązany jest odczekać 2 tygodnie przed wystąpieniem o duplikat legitymacji.