17

Październik

2020

Do kiedy należy uiścić opłatę za semestr?

Semestr należy opłacić przed jego rozpoczęciem. Jeżeli nie dokonamy opłaty, mogą zostać naliczone ustawowe odsetki za niedokonanie opłaty.