17

październik

2020

Czy prowadzący zajęcia może być przewodniczącym zaliczenia/egzaminu komisyjnego?

Przewodniczącym zaliczenia/egzaminu komisyjnego nie może być osoba uprzednio przeprowadzająca zaliczenie/egzamin, będzie ona jednak zasiadać w komisji.