17

Październik

2020

Czy praktyki studenckie są obowiązkowe?

Praktyki studenckie są obowiązkowe dla studentów wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia, w przypadku studiów II stopnia obowiązkowość zależna jest od kierunku.