17

Październik

2020

Czy posiadana ocena z wcześniej zaliczonego przedmiotu przedmiotu może zostać przepisana?

Zgodnie z regulaminem w przypadku wznawiania studiów wszystkie zaliczone przedmioty (tj. kończące się oceną pozytywną z pierwszego bądź drugiego terminu) są przepisywane. W przypadku przedmiotów realizowanych na innych kierunkach bądź uczelniach jest to zależne od zgodności sylabusów przedmiotów. Decyzja o przepisaniu oceny podejmowana jest przez osobę prowadzącą zajęcia. Wzór wniosku pisemnego o przepisanie ocen znajduje się na stronie Zintegrowanego Centrum Obsługi.