17

Październik

2020

Czy obecność na wszystkich formach zajęć jest obowiązkowa?

Udział w ćwiczeniach, zajęciach laboratoryjnych, projektowych, seminariach, lektoratach oraz zajęciach wychowania fizycznego jest obowiązkowy i kontrolowany przez prowadzącego.