17

październik

2020

Czy mogę zwiększyć swoje szanse w ubieganiu się o stypendium rektora dla najlepszych studentów?

Tak, istnieje szereg możliwości. Dodatkowe punkty zapewnia między innymi działalność w wybranym Kole Naukowym, publikacja artykułów czy udział w konferencjach i seminariach. Dodatkowe punkty przysługują także za udział w zawodach sportowych bądź wystawach artystycznych. Punktowana jest działalność na rzecz rozwoju naukowego, kulturalno-artystycznego i sportowego w ramach organizacji działającej w Politechnice Poznańskiej. Więcej szczegółów znajduje się w Regulaminie przyznawania świadczeń dla studentów Politechniki Poznańskiej.