17

Październik

2020

Czy fakt otrzymywania stypendium socjalnego ma jakikolwiek wpływ na moje szanse przy ubieganiu się o stypendium rektora?

Nie, te stypendia nie są w żaden sposób powiązane. Warto zaznaczyć, że łączna miesięczna kwota stypendiów socjalnego i rektora nie może być wyższa niż 38% wynagrodzenia profesora.