Wydział Inżynierii Mechanicznej

Oto kandydaci do wydziałowej rady samorządu studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej

Liczba wakatów na wydziale: 1

Liczba kandydatów: 1


Sebastian But

Imię i nazwisko: Sebastian But

Wydział: Inżynierii Mechanicznej

Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Rok: IV

Zainteresowania:

Pomoc studentom w nierównej batalii na linii student-prowadzący. 'Nienawiść' do Komisji Rewizyjnej. Ramen, ramen, ramen!

Doświadczenie w organizacjach samorządowych:

Wieloletni członek Samorządu Studentów Politechniki Poznańskiej

Inne formy aktywności społecznych:

Walka z wykluczeniem społecznym osób po amputacji oraz dokarmianie piesków c: