Informacje o Wyborach oraz Prawyborach Uzupełniających w kadencji 2020/2021

To już kolejne Wybory Uzupełniające do Wydziałowych Rad Samorządu Studentów, które odbędą się w formie online. Aby dostosować je do nowej formy, zostały podzielone na dwa etapy.

Aby kandydować w wyborach, należy wypełnić formularz. Osoby, które zgłoszą swoją kandydaturę, wezmą udział w I etapie, zwanym Prawyborami, podczas którego, kandydaci zbierają głosy poparcia. 19 marca od godziny 8:00 do 20:00 studenci mogą poprzeć kandydatów poprzez oddanie na nich głosów w systemie. Każdy student może zagłosować na dowolną liczbę osób. Do II etapu przedostaną się wszyscy kandydaci, którzy osiągną wymagany próg poparcia, określony na podstawie liczby studentów danego wydziału. Dane zawarte są pod linkiem. Wyniki zostaną przedstawione w ciągu 24 godzin na wydarzeniu na Facebooku oraz na stronie internetowej SSPP.

22 marca od godziny 8:00 do 20:00 odbędzie się II etap – Wybory Główne. Studenci  będą mogli oddać wyłącznie tyle głosów, ile jest wolnych wakatów w Wydziałowej Radzie Samorządu Studentów. Reprezentantami Samorządu Studentów zostaną osoby o największej liczbie uzyskanych głosów na danym wydziale, w liczbie odpowiadającej ilości wolnych miejsc w WRSS. Lista nowych członków zostanie ogłoszona na Facebooku oraz na stronie internetowej SSPP 22 marca do godziny 22:00.

Serdecznie zachęcamy wszystkich studentów i studentki do głosowania w obydwu etapach. Wasze głosy zadecydują o tym, kto będzie Was reprezentować przed Władzami Uczelni.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA

Wszystkim Kandydatkom i Kandydatom życzymy powodzenia!