Informacje o Wyborach Uzupełniających w kadencji 2021/2023

To kolejne Wybory Uzupełniające do Wydziałowych Rad Samorządu Studentów, które odbędą się w formie online.

Aby kandydować w wyborach, należy wypełnić formularz. Osoby, które zgłoszą swoją kandydaturę, wezmą udział w wyborach, które odbędą się dnia 24 maja od godziny 8:00 do 20:00. Studenci danego wydziału będą mogli oddać wyłącznie tyle głosów, ile jest wolnych wakatów w Wydziałowej Radzie Samorządu Studentów. Reprezentantami Samorządu Studentów zostaną osoby o największej liczbie uzyskanych głosów na danym wydziale, w liczbie odpowiadającej ilości wolnych miejsc w WRSS. Lista nowych członków zostanie ogłoszona na Facebooku w ciągu kolejnych 24 godzin.

Serdecznie zachęcamy wszystkich studentów i studentki do głosowania. Wasze głosy zadecydują o tym, kto będzie Was reprezentować przed Władzami Uczelni.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA

Wszystkim Kandydującym życzymy powodzenia!