17

Październik

2020

Od którego semestru można wznowić studia?

Studia wznawia się od semestru, na którym wystąpiły pierwsze zaległości. Niezbędne jest zaliczenie pierwszego semestru.