17

październik

2020

Od czego zależy kwota jaką należy zapłacić za warunkowe powtarzanie przedmiotu?

Koszt warunkowego powtarzania przedmiotu zależny jest liczby godzin przewidzianych na jego realizację:

– do 30 godzin w semestrze: 200 zł,
– od 30 do 60 godzin w semestrze: 300 zł,
– powyżej 60 godzin w semestrze: 400 zł.

Powtarzaniu i opłacie podlegają tylko niezaliczone formy danego przedmiotu.