17

Październik

2020

Kto może zostać promotorem pracy dyplomowej?

Pracę dyplomową może zostać zrealizowana u osoby posiadającej stopień co najmniej doktora.