17

Październik

2020

Kto może uzyskać stypendium socjalne?

Każdy student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Za trudną sytuację materialną przyjmuje się miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie niższy niż 1051,00 zł.