17

październik

2020

Kto może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości?

Student może ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu:

– wysokości miesięcznego dochodu przypadającego na osobę w rodzinie studenta nieprzekraczającej kwoty 200 zł,
– sieroctwa – w przypadku śmierci obojga rodziców,
– innej sytuacji życiowej, w której miały miejsce trudne i dotkliwe zdarzenia, którym nie można było zapobiec.