17

Październik

2020

Jak można się zapisać na wydarzenia KKiS SSPP?

Sposób zapisu zależy tak naprawdę od wydarzenia. Większość staramy się prowadzić elektronicznie, poprzez formularze zgłoszeniowe, ale zdarzają się akcje takie jak PSP, Polibój czy APM, gdzie formularze należy dostarczyć do nas osobiście.