17

październik

2020

Ile punktów ECTS muszę mieć, aby zaliczyć semestr?

W przypadku studiów stacjonarnych:
– profil ogólnoakademicki: 30·K – 14,
– profil praktyczny: 30·K + P – 14.

W przypadku studiów niestacjonarnych:
– 9-semestralnych – odpowiadających 7-semestralnym studiom stacjonarnym: 23·K – 12,
– 8-semestralnych – odpowiadających 7-semestralnym studiom stacjonarnym: 26·K – 13,
– 7-semestralnych – odpowiadających 7-semestralnym studiom stacjonarnym: 30·K – 14,
– 4-semestralnych – odpowiadających 3-semestralnym studiom stacjonarnym: 22·K – 12,
– 3-semestralnych – odpowiadających 3-semestralnym studiom stacjonarnym: 30·K – 14.

Gdzie:
– K – oznacza liczbę semestrów, jakie upłynęły od rozpoczęcia studiów,
– P – oznacza sumę punktów za praktyki, jakie przewidziano w planie studiów od ich rozpoczęcia do semestru K, jeżeli semestralna liczba punktów z uwzględnieniem praktyk przekracza 30.