17

Październik

2020

Czy przysługuje mi możliwość wglądu do swojej pracy?

Każdemu studentowi przysługuje prawo do wglądu do swojej pracy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wyników zaliczenia. Jest to prawo, którego prowadzący nie może odebrać.