17

Październik

2020

Czy można odwołać się od decyzji dziekana w sprawie skreślenia z listy studentów?

Tak, składając pismo do prorektora ds. studenckich w terminie do 14 dni od dnia otrzymania decyzji dziekana.