17

Październik

2020

Czy moje dorosłe rodzeństwo wchodzi w skład rodziny przy obliczaniu dochodu?

Do rodziny wliczamy rodzeństwo do 18 roku życia, bądź uczące się do 26 roku życia, a także niepełnosprawne rodzeństwo bez względu na wiek.