17

Październik

2020

Czy mogę otrzymać więcej niż jedną zapomogę?

Tak, ale obowiązuje limit dwóch zapomóg przyznanych w roku akademickim. Wniosek można złożyć dwa razy w semestrze, ale tylko raz wskazując dany powód.