7

Listopad

2020

Czy istnieje cyfrowy odpowiednik legitymacji studenckiej?

Tak, mLegitymacja dostępna jest w ramach aplikacji mObywatel dostępnej na systemach android (https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.nask.mobywatel) i iOS (https://apps.apple.com/pl/app/mobywatel/id1339613469?l=pl). Powiązana jest ona ze plastikową Elektroniczną Legitymacją Studencką co oznacza, że uprawnia do tych samych zniżek i ograniczona jest tym samym terminem ważności. Legitymację należy wygenerować (i odświeżać) w systemie eStudent pod adresem: https://estudent2.put.poznan.pl/?do=Student.StudentCards. Więcej informacji na temat aplikacji mObywatel i mLegitymacji studenckiej można uzyskać na stronie: https://www.gov.pl/web/mobywatel.