17

Październik

2020

Jakie dodatki w swojej ofercie ma Biblioteka?

Biblioteka oferuje między innymi: dostęp do Internetu i uczelnianej sieci komputerowej, a także otwarte stanowiska komputerowe (http://library.put.poznan.pl/pl/5_01#id1). Ponadto oferowana jest również usługa wypożyczania laptopów i tabletów do użytku na terenie Biblioteki. Usługa jest dostępna dla pracowników i studentów PP I, II i III stopnia. Laptopy i tablety wypożyczane są w Czytelni (I piętro, stanowisko INFO 5). Dodatkowo Biblioteka PP oferuje bezpłatne dostarczanie kopii artykułów z czasopism drukowanych dostępnych w Katalogu online BPP (http://library.put.poznan.pl/pl/3_05). W przypadku zapotrzebowania na skan czy druk materiałów na terenie czytelni odnaleźć można skanery. Druk do 5 stron jest bezpłatny.