17

Październik

2020

Co jeśli spóźnię się ze złożeniem wniosku o stypendium socjalne?

Zostanie on rozpatrzony w późniejszym terminie, a przyznane stypendium będzie wypłacane od następnego miesiąca.