Czym jest samorząd?


Samorząd Studentów tworzą wszyscy studenci danej uczelni. W wyborach tworzone są Wydziałowe Rady Samorządu Studentów. Na każdym wydziale, członkowie wybierają spośród siebie przewodniczącego. Wszystkie WRSS tworzą razem Uczelnianą Radę Samorządu Studentów, którą kieruje Zarząd na czele z Przewodniczącym.

O strukturze Samorządu można dowiedzieć się więcej z przygotowanej przez nas broszury:
https://samorzad.put.poznan.pl/broszura-sspp

Czym zajmuje się samorząd?


Samorząd dokonuje wszelkich starań, aby kontakt między Studentami a Władzami Uczelni, był jak najlepszy. Na bieżąco bierze udział w uaktualnianiu i tworzeniu wszelkich regulaminów dotyczących studentów.

Samorząd jest w stałym kontakcie z innymi uczelniami, z którymi wspólnie tworzy przeróżne wydarzenia jak np. Juwenalia.