Czym jest samorząd?

Samorząd Studentów tworzą wszyscy studenci danej uczelni. W wyborach tworzone są Wydziałowe Rady Samorządu Studentów. Na każdym wydziale, członkowie wybierają spośród siebie przewodniczącego. Wszystkie WRSS tworzą razem Uczelnianą Radę Samorządu Studentów, którą kieruje Zarząd na czele z Przewodniczącym.

W ramach Uczelnianej Rady Samorządu Studentów działa pięć komisji: – Komisja ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia – Komisja ds. Kultury i Sportu – Komisja ds. Mediów i Promocji – Komisja ds. Partnerów Zewnętrznych – Komisja ds. Socjalnych i Prawnych W komisjach tych może działać każdy student, niezależnie od tego czy należy do Samorządu Studentów.

Czym zajmuje się samorząd?

Samorząd dokonuje wszelkich starań, aby kontakt między Studentami a Władzami Uczelni, był jak najlepszy. Na bieżąco bierze udział w uaktualnianiu i tworzeniu wszelkich regulaminów dotyczących studentów.

Samorząd jest w stałym kontakcie z innymi uczelniami i wspólnie tworzą przeróżne wydarzenia, np.: Juwenalia. Współpraca odbywa się także z zagranicznymi uczelniami, dzięki czemu studenci mają możliwość wyjechać za granice na staże.