Informacje o Wyborach do rad mieszkańców w semestrze zimowym 2021/2022

To pierwsze wybory Rad Mieszkańców Domów Studenckich, które odbędą się po dłuższym czasie w formie online.

Aby kandydować w wyborach, należy wypełnić FORMULARZ. Osoby, które zgłoszą swoją kandydaturę do 9 grudnia do godziny 18, wezmą udział w wyborach, które odbędą się dnia 10 grudnia w godzinach od 8:00 do 20:00 ( W tych godzinach każdy z mieszkańców danego domu studenckiego otrzyma odpowiedni link do głosowania na kandydata). Mieszkańcy danego domu studenckiego będą mogli oddać wyłącznie tyle głosów, ile jest wolnych wakatów w danym domu studenckim. Reprezentantami danego domu studenckiego zostaną osoby o największej liczbie uzyskanych głosów w danym domu studenckim, w liczbie odpowiadającej ilości wolnych miejsc w DS. Lista nowych członków RM zostanie ogłoszona na Facebooku oraz na stronie internetowej SSPP 10 grudnia do godziny 22:00.

Serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców do głosowania. Wasze głosy zadecydują o tym, kto będzie Was reprezentować przed Administracją DS oraz Władzami Uczelni.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA

DOKUMENTY

Wszystkim Kandydującym życzymy powodzenia!