10

październik

2022

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO SAMORZĄDU STUDENTÓW POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

🇵🇱 WERSJA POLSKA 🇵🇱

Drogi studencie/studentko Politechniki Poznańskiej 🦜

Nadszedł czas na wybory do Samorządu ❗

SSPP jest organizacją zrzeszającą studentów Politechniki Poznańskiej. Naszym celem jest stała poprawa jakości Naszych studiów, dbanie o sprawy socjalno-bytowe czy nieustanne poprawianie warunków zamieszkania na osiedlu studenckim 🗺

Dodatkowo zajmujemy się także animowaniem czasu wolnego studentów poza zajęciami, organizując liczne wydarzenia kulturowe, charytatywne czy sportowe i esportowe ⚓

W jaki sposób dołączyć ❓

To proste! Wystarczy tylko, że uzupełnisz formularz zgłoszeniowy wyrażający Twoją wolę dołączenia do SSPP :
https://forms.office.com/r/9iPdXvYqiV

Ważna informacja❗

Aby wypełnić formularz musisz posiadać konto Microsoft założone na email studencki – jak to zrobić?

Instrukcja:
https://samorzad.put.poznan.pl/instrukcja_konto_MS

🕙Zgłoszenia przyjmujemy do 23 października 2022 roku do godziny 20:00.
📩Głosowanie odbędzie się 24 października 2022 roku w godzinach od 8:00 do 20:00.
📱Wyniki zostaną opublikowane w ciągu 24h od zakończenia wyborów.
🗳Oddać głos na kandydata na wydziale mogą tylko studenci danego wydziału, na którym dana osoba kandyduje.

Jeśli przed podjęciem decyzji potrzebujesz więcej informacji o Samorządzie zachęcamy do śledzenia wydarzenia, gdzie będą pojawiać się opisy naszych poszczególnych działalności, a także do sprawdzenia naszej strony internetowej ⤵️
https://samorzad.put.poznan.pl

Możesz również zadać własne pytania na poniższego maila:
📧 komisja.wyborcza.sspp@samorząd.put.poznan.pl

Ilość wakatów na poszczególnych wydziałach:

Wydział Inżynierii Zarządzania: 3
Wydział Technologii Chemicznej: 5
Wydział Architektury: 3
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki: 0
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej: 1
Wydział Inżynierii Mechanicznej: 5
Wydział Automatyki Robotyki i Elektrotechniki: 3
Wydział Informatyki i Telekomunikacji: 7
Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu: 4

Dokumenty:
https://samorzad.put.poznan.pl/dokumentacja_wyborcza

Życzymy Ci powodzenia w wyborach oraz mamy nadzieję, że niedługo będziemy mogli Cię powitać wśród nas! 🛶

🇬🇧 ENGLISH VERSION 🇬🇧

Dear student of Poznań University of Technology 🦜.

It’s time for the elections to the Student Council ❗.

SSPP is a organisation conecting students of Poznan University of Technology. Our goal is to constantly improve the quality of Our studies, take care of our social and living conditions or continuously improve the student housing 🗺.

In addition, we are also involved in animating students’ leisure time outside of classes by organising numerous cultural, charitable or sports and esports events ⚓

How to join ❓

It’s easy! All you have to do is complete the application form expressing your wish to join SSPP :
https://forms.office.com/r/9iPdXvYqiV

Important information❗.

To complete the form you must have a Microsoft account set up with your student email – how do I do this?

Instruction:
https://samorzad.put.poznan.pl/instrukcja_konto_MS

🕙 We will accept submissions until 23 October 2022 at 20:00.
📩Voting will take place on 24 October 2022 from 8am to 8pm.
📱Results will be published within 24 hours of the end of the election.
🗳Only students of the department where the person is running can vote for a candidate.

If you need more information about the Student Council before making your decision, we encourage you to follow the event, where descriptions of our various activities will appear, and to check our website ⤵️
https://samorzad.put.poznan.pl

You can also submit your own questions to the email below:
📧 komisja.wyborcza.sspp@samorząd.put.poznan.pl

Number of vacancies by faculty:

Faculty of Management Engineering: 3
Faculty of Chemical Technology: 5
Faculty of Architecture: 3
Faculty of Environmental Engineering and Energy: 0
Faculty of Materials Engineering and Technical Physics: 1
Faculty of Mechanical Engineering: 5
Faculty of Robotics and Electrical Engineering Automation: 3
Faculty of Information Technology and Telecommunications: 7
Faculty of Civil Engineering and Transport: 4

Documents:
https://samorzad.put.poznan.pl/dokumentacja_wyborcza

We wish you the best of luck in your election and hope to welcome you among us soon!