16

kwiecień

2021

Ankieta dotycząca szczepienia przeciwko covid-19
Drodzy Studenci,
Politechnika Poznańska podjęła starania o włączenie studentów do organizacji szczepień przeciw Sars-Cov-2. Dlatego zostanie utworzona ankieta, która pozwoli nam oszacować zainteresowaną liczbę studentów i doktorantów szczepieniem. Preferujących szczepienie w punkcie na terenie PP – w razie zaistnienia takiej możliwości.
W związku z powyższym w systemie eStudent w godzinach popołudniowych zostanie uruchomiona dana ankieta – czas na wypełnienie to 21.04.2021 (środa).
Udzielenie odpowiedzi twierdzącej nie jest jeszcze rejestracją na szczepienie, a jedynie źródłem informacji, która może pomóc w podjęciu decyzji o organizacji punktu szczepień dedykowanych dla naszych studentów i doktorantów. Dopiero w momencie, kiedy rejestracja na szczepienia będzie możliwa, każdy będzie mógł podjąć decyzję i złożyć deklarację.