Kim jesteśmy?

Struktura

Zgodnie z ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym” Samorząd Studentów tworzą wszyscy studenci danej uczelni. Spośród studentów każdego Wydziału wybierani są reprezentanci do Wydziałowych Rad Samorządu Studentów (zwanych w skrócie WRSS). Te ostatnie, wspólnie tworzące Uczelnianą Radę Samorządu Studentów (URSS), wybierają spośród swoich członków Przewodniczących WRSS, którzy wchodzą w skład Prezydium Uczelnianej Rady Samorządu Studentów. W końcu, spośród składu Prezydium wybierany jest Przewodniczący Prezydium, stający na czele całego Samorządu.

Przewodniczący WRSS uzyskują również mandat Senatora Akademickiego, stając się przedstawicielami Studentów w Senacie Akademickim Politechniki Poznańskiej.


 

Działalność

Na bieżąco współpracujemy z Władzami Uczelni i Wydziałów w celu kontroli i poprawy jakości kształcenia, dopasowywania procesu dydaktycznego do potrzeb rynku, sprawach podziału funduszu pomocy materialnej dla Studentów, przy tworzeniu wszelkich regulaminów dotyczących Studentów, sprawach remontów, akademików oraz obrony interesu studentów.

Nie obca jest nam też współpraca z organizacjami, działającymi zarówno na Politechnice Poznańskiej, jak i poza nią. Są to m.in.: NZS PP, ESN, IAESTE, AIESEC, AEGEE, RKN i wiele innych; współdziałamy z innymi uczelniami poznańskimi, krajowymi i zagranicznymi w ramach PSSUP, PSRP i FUT. Razem tworzymy wiele przedsięwzięć i projektów, takich jak: Juwenalia czy WOŚP.

W ramach Uczelnianej Rady Samorządu Studentów funkcjonuje pięć komisji: Kształcenia, Socjalno-Ekonomiczna, Kultury, Promocji i Domów Studenckich. Może w nich działać każdy Student, niezależnie od tego czy należy do organów kolegialnych Samorządu.

Jeśli chcesz zrobić co dla innych, poznać wspaniałych ludzi, zdobyć wiele doświadczeń…
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY – SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JUŻ DZIŚ!!!

Przewodnicząca Prezydium URSS
Wydział Technologii Chemicznej

Aga

Przewodnicząca Prezydium URSS
Wydział Technologii Chemicznej
Wiceprzewodniczący Prezydium URSSWydział Elektroniki i Telekomunikacji

Michał

Wiceprzewodniczący Prezydium URSS
Wydział Elektroniki i Telekomunikacji
Przewodnicząca WRSSWydziału Architektury

Gołota (Gosia)

Przewodnicząca WRSS
Wydziału Architektury
Przewodniczący WRSS Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Frodo (Daniel)

Przewodniczący WRSS
Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Przewodoniczący  WRSS Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania

Kazik (Piotr)

Przewodoniczący WRSS
Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania
Przewodniczący  WRSS Wydziału Elektrycznego

Słoma (Arek)

Przewodniczący WRSS
Wydziału Elektrycznego
Przewodnicząca  WRSS Wydziału Fizyki Technicznej
Pełnomocnik ds. Osób z niepełnosprawnością

Agnieszka

Przewodnicząca WRSS
Wydziału Fizyki Technicznej
Pełnomocnik
ds. Osób z niepełnosprawnością
Przewodniczący WRSS Wydziału Informatyki

Sefir (Sebastian)

Przewodniczący WRSS
Wydziału Informatyki
Przewodnicząca WRSS Wydziału Inżynierii Zarządzania

Marta

Przewodnicząca WRSS
Wydziału Inżynierii Zarządzania
Przeowdnicząca WRSS Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu

Oluszka (Aleksandra)

Przeowdnicząca WRSS
Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu
Przewodniczący Komisji ds. Domów Studenckich WE

Kaczka (Mateusz)

Przewodniczący Komisji
ds. Domów Studenckich
WE
Przewodniczący Komisji ds. Kultury i Sportu WTCh

Kosmos (Kuba)

Przewodniczący Komisji
ds. Kultury i Sportu
WTCh
Przewodnicząca Komisji ds. Kształcenia WIZ

Awaria (Daria)

Przewodnicząca Komisji
ds. Kształcenia
WIZ
Przewodniczący Komisji ds. Socjalno-ekonomicznych WEiT

Tomek

Przewodniczący Komisji
ds. Socjalno-ekonomicznych
WEiT
Przewodniczący Komisjids. PromocjiWTCh

Jasiu

Przewodniczący Komisji
ds. Promocji
WTCh
Pełnomocnik  ds. Studiów niestacjonarnychWEiT

Arek

Pełnomocnik
ds. Studiów niestacjonarnych
WEiT
Pełnomocnik Prezydium ds. mobilności studenckiejWI

Ola

Pełnomocnik Prezydium
ds. mobilności studenckiej
WI